top of page

Posturalenergy förkroppsligar ett innovativt synsätt på en värld av postural re-utbildning. Baserat på naturens intelligens utvecklas ett system (metamorfos) som syftar till att återupptäcka en medveten och harmonisk kontakt med vår kropp och följaktligen med våra känslor.


Medvetenhet genererar harmoni och balans, uppmärksammar verkligheten som omger oss, för att återupptäcka en naturlig mekanism för förhållandet med allt som finns, med nyfikenhet, uppmärksamhet på detaljer och vänlighet.


Metamorfosmetoden ger:

  • Aktiviteter baserade på korrekt hållning och återfå

  • Studie av fysiologisk och dysfunktionell andningsdynamik

  • Element av andningstekniker som används för avkoppling och klassisk meditation och promenader

  • Tekniker för att väcka uppfattning och kroppsmedvetenhet

  • Integrerad observation, som en grundläggande teknik för skapande av personliga arbetsprogram

De 4 naturelementen + 1 (jord-vatten-eld-luft + eter) som innovativa träningsmoduler. De fyra modulerna + 1 fungerar antingen individuellt eller i följd, beroende på behoven hos den enskilde utövaren, idrottaren eller idrottsgruppen, eftersom de är utformade för omfattande användning.

bottom of page